Завдання

ЗАВДАННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«МУНІЦИПАЛЬНА ЛІГА КИЄВА»

Основні завдання ГО “Муніципальна ліга Києва” :

– сприяти процесам політичної демократизації держави;

– сприяти становленню  місцевого самоврядування у місті Києві шляхом проведення виборів Київського міського голови у два тура, відновлення районних у м. Києві рад, ліквідації Київської міської та районних в м. Києві державних адміністрацій та утворення виконавчих органів Київської міської та районних рад;

– розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та самоорганізації населення;

– сприяти зростанню політичної культури суспільства та держави,рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості;

– сприяти проведенню моніторингу громадської думки з питань діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

– сприяти розвитку і забезпеченню відкритості, прозорості і публічності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, а також доступу громадян до інформації про їх діяльність та до прийнятих ними рішень;

– ініціювати проведення органами державної влади і місцевого самоврядування консультацій з громадськістю при підготовці і прийнятті рішень з питань суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;

– сприяти розвитку антикорупційної політики, реалізації антикорупційних програм та участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції;

– сприяти формуванню і розвитку механізмів, програм тощо, спрямованих на підвищення рівня підзвітності та відповідальності органів місцевого самоврядування  перед територіальними громадами;

– сприяти підвищенню активності громадян у державному та громадському житті, суспільному реагуванні на протиправні рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

– сприяти залученню громадськості до розв’язання проблем, що мають важливе суспільне значення, зокрема, у формі соціального опитування, громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх ефективності, розробки та подання пропозицій, висновків, рекомендацій тощо;