Статут

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«МУНІЦИПАЛЬНА ЛІГА КИЄВА»

м. Київ – 2013

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Муніципальна ліга Києва» (далі – Організація) є неприбутковою, незалежною місцевою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі єдності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації – громадська організація «Муніципальна ліга Києва».

1.3. Скорочене найменування – ГО «МЛК».

1.4. Право на виключне використання своєї назви (найменування) належить Організації після її реєстрації у встановленому законом порядку.

Забороняється використання назви (найменування) Організації фізичними та юридичними особами, які не є членами або посадовими особами Організації, для цілей, не пов’язаних з її діяльністю.

1.5. Громадська організація «Муніципальна ліга Києва» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

Діяльність Громадської організації може бути обмежена лише Конституцією та законами України.

1.6. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності в роботі.

Переглянути повну версiю статуту