ОСН

Проект розвитку органів самоорганізації населення

у місті Києві

Враховуючи стан розвитку системи органів самоорганізації населення в місті Києві наявність реального потенціалу розвитку даного інституту громадянського суспільства, важливість органів самоорганізації населення для розвитку столиці,Громадська організація «Муніципальна ліга Києва» започатковує Проект розвитку органів самоорганізації населення у місті Києві.

Метою Проектує створення в місті організаційно-правових умов для подальшого розширення участі населення у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку для більш повного задоволення потреб  та інтересів жителів шляхом їх об’єднання на базі органів самоорганізації населення.

 Основні заходи Проекту:

·  Здійснення заходів спрямованих на підвищення значення і ролі органів самоорганізації населення (ОСН) в системі місцевого самоврядування столиці.

·  Здійснення просвітницької діяльності.

·  Надання правової допомоги у створенні ОСН.

·  Консультування з поточних питань діяльності ОСН.

· Допомога у вирішенні юридичних спорів та налагодженні співпраці з органами муніципальної влади.

·  Міжнародна співпраця, акцепція європейського досвіду для побудови «міста майбутнього».

 Про органи самоорганізації населення.

Органи самоорганізації населення, є представницькими органами, що створюється за ініціативою самих жителів та з дозволу відповідної ради на відповідній території для вирішення окремих питань місцевого значення.

Органи самоорганізації населенняможуть створюватись на окремих частинах відповідних адміністративно-територіальних одиниць, та поділяються на такі групи:

· сільські селищні комітети — створюються в межах території села, селища;

· вуличні, квартальні комітети — в межах території кварталу, кількох або однієї частини вулиць з прилеглими провулками у місцях індивідуальної забудови;

· комітети мікрорайону — в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;

· будинкові комітети — в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів;

· комітети району у місті — в межах одного або кількох районів у місті, якщо його межі не збігаються з межами діяльності районної у місті ради.

Орган самоорганізації населення поєднують у собі риси громадської організації та органу публічної влади.

Подібно до громадської організації органи самоорганізації населення працюють на громадських засадах, а їх діяльність базується на засадах добровільності щодо взяття на себе окремих повноважень публічної влади.

З органами публічної влади орган самоорганізації населення пов`язує те, що вони приймають участь у вирішенні питань місцевого значення, що передбачає наявність певних повноважень, якими їх наділяє орган публічної влади – міська рада;  також органи самоорганізації населення здійснюють свої повноваження в межах відповідної території.

Основними завданнями органу самоорганізації населенняє:

· створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення;

· задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

· участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території інших місцевих програм.

Повноваження ОСН за своєю природою поділяються на:

·  власні (віднесені законом до відання цього органу)

· делеговані (повноваження відповідної ради, якими вона, відповідно до ч. 6 ст. 140 Конституції України наділяє орган самоорганізації населення з передачею відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів необхідних для її здійснення.  Законодавство не деталізує делеговані повноваження покладаючись на ініціативу та самодіяльність самих рад, які мають вирішувати це питання з урахуванням місцевих умов.

Серед власних повноважень органу самоорганізації населення можна виділити наступні:

– представлення разом з депутатами інтересів жителів будинку, вулиці, мікрорайону, міста, району в місті у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

– внесення пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць і проектів місцевих бюджетів;

– здійснення контролю за якістю наданих громадянам, які проживають в жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведення в цих будинках ремонтних робіт;

– залучення на добровільних засадах населення до участі у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами, створення з цією метою тимчасових або постійних бригад і т. ін.;

– ведення обліку громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу, а також прийом громадян, розгляд їх звернень;

– організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів і військовослужбовців, малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внесення пропозиції з цих питань до відповідної ради та її виконавчих органів.

Таким чином, органи самоорганізації населення можуть стати фундаментом для формування громадянського суспільства та допоможуть вирішити місцеві питання самостійно та зважено.

Кожна людина повинна відчути свою відповідальність перед громадою має захотіти сама щось змінити і може це зробити через органи самоорганізації населення.

Реалізація Проекту надасть змогу забезпечити реальну можливість участі громадян у вирішенні місцевих проблем, у захисті своїх інтересів, і тим самим, встановити в місті атмосферу взаємної довіри та співпраці між органами самоорганізації населення і муніципальною владою.