Корисна інформація

Нормативно-правові акти

Конституція України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Цивільний кодекс України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Господарський кодекс України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Кодекс законів про працю України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Житловий  кодекс  Української  РСР http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
Земельний кодекс України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
Сімейний кодекс України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
Податковий кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Кодекс України про адміністративні правопорушення http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
Кримінальний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
Цивільний процесуальний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
Господарський процесуальний кодекс України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
Кримінальний процесуальний кодекс України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
Кодекс адміністративного судочинства України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
Закон України «Про судовий збір» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/7-93

 

Закон України «Про звернення громадян» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
Закон України «Про захист прав споживачів» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Нормативно-правові акти у сфері місцевого самоврядування

Європейська хартія  місцевого самоврядування http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/401-14
СТАТУТтериторіальної громади міста Києва http://kmr.gov.ua/divinfo.asp?Id=1706

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ОСББ

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-14
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1875-15
Порядок державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 11.10.2002 р. № 1521 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1521-2002-п

 

Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку,затверджений наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03
Типовий договір відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя, затверджений наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03
Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1046-04
Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05

 

Правила управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд,затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 N 13 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0377-09
Справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків,Рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004 по справі № N 1-2/2004 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-04

 

Про заходи щодо підвищення ефективності процесу створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, рішення Київської міської ради від 02.04.2009 № 143/1199 http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/

AC6E33588574CD22C22575B000686AF0?OpenDocument

 

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ОСН

Закон України «Про органи самоорганізації населення» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
Порядок реєстрації органів самоорганізації населення,  рішення Київської міської ради від 28.03.2002 N373/1807 http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/

B34625B6DB9C44DBC22573C0004D3D1E?OpenDocument

 

Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 N 10/170

 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/

61E0D0FD6C975FBCC22573C000532D57?OpenDocument

 

Типове положення про органи самоорганізації населення, рішення Київської міської ради від 26.09.2002  N 10/170 http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/

61E0D0FD6C975FBCC22573C000532D57?OpenDocument

 

Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у місті Києві,затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24.09.2003 року N 178

 

http://uazakon.com/document/fpart86/idx86672.htm